Publicerad 30 oktober 2019

30 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du som medborgare påverka kommunpolitiken i frågor som är angelägna för dig. Du måste vara folkbokförd i Malmö kommun för att kunna lämna in medborgarförslag.

Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Du skickar ditt förslag till den nämnd som har hand om det som förslaget handlar om. Om du råkar skicka förslaget till fel nämnd och förslaget avser frågor som ligger inom en annan nämnds ansvarsområde, ska förslaget skickas vidare till berörd nämnd för politisk bedömning. 

Malmö stads nämnder

Vem får lämna in medborgarförslag?

Alla privatpersoner som är folkbokförda inom Malmö kommun får lämna in medborgarförslag. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder och kan lämna in förslaget både som enskild person eller gemensamt med andra.

Föreningar, företag och andra organisationer kan inte lämna medborgarförslag.

Vad kan ett medborgarförslag innehålla?

Medborgarförslaget kan gälla alla ämnen som ligger inom ramen för den kommunala kompetensen och som de olika nämnderna ansvarar för. Förslaget får inte avse myndighetsutövning mot enskild eller personärende och olika ämnen bör inte tas upp i ett och samma förslag – håll dig till ett ämne per inlämning. 

Vad händer efter att jag har skickat in ett medborgarförslag?

Efter att du skickat in medborgarförslaget får du besked om ditt förslag inkommit till nämnden och du får även information om den fortsatta berednings- och beslutsprocessen.

Efter nämndens bestämmande får du möjlighet att vid, eller i samband med, ett sammanträde med nämnden presentera ditt förslag. Du ska även få möjlighet att i förväg ta del av förvaltningens beslutsförslag till nämnden.