Publicerad 27 februari 2020

27 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Medborgarförslag

Medborgarförslag upphör den 28 februari 2020

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 6 februari 2020 efter utredning och remissrunda i samtliga nämnder att ”avskaffa verktyget medborgarförslag med tillhörande principer”. Verktyget medborgarförslag tas bort eftersom det har funnits en otydlighet med att ha två kanaler, Malmöinitiativet och medborgarförslag, för samma sak. Det har också kommit synpunkter på att medborgarförslag i Malmö stads mening har förväxlats med medborgarförslag enligt kommunallagens mening.

Kommunfullmäktiges beslut gör att det nu finns en väg in till Malmö stad för att ge förslag, Malmöinitiativet.