Priser inom miljö och hållbarhet

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.

Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

Priset delas ut till en förening eller organisation i Malmö som genom ideella insatser bidrar till att Malmö blir en hållbar stad. Priset är på 20 000 kronor.

Sista nomineringsdag var 15 oktober. Vinnaren utses i november.

Näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Priset belönar en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för hållbarhetsfrågor i Malmös näringsliv. Nominering sker under hösten och priset delas ut i februari på Malmö näringslivsgala. Priset är på 30 000 kronor.

Tidigare vinnare

Senast ändrad: 2020-10-16 08:00