Grundskoleförvaltningens organisation

Grundskoleförvaltningen organiseras på skolnivå och övergripande förvaltningsnivå.

Skolnivå                      

Varje skola leds av en rektor. Rektor får stöd i sitt uppdrag från sin utbildningschef (se Förvaltningsledning).

Förvaltningsnivå

Förvaltningsnivån utgör stöd för och styrning av verksamheterna. På förvaltningsnivå finns sex avdelningar som följer den tidigare stadsområdesindelningen samt en avdelning för specialskolor och samordning av övergripande skolfunktioner.

Dessutom finns funktioner för kvalitet, utveckling, myndighet, HR, ekonomi och kommunikation.

Grundskoleförvaltningens organisation

Senast ändrad: 2018-02-09 19:07