Publicerad 21 januari 2020

21 januari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ekonomiskt bistånd

Om du inte har inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten utreder och fattar beslut om du eller din familj har rätt till bistånd och hur mycket det ska vara. De ska då titta på omständigheterna i varje enskilt fall.

Det är viktigt att du i första hand vänder dig till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Först därefter kan det vara aktuellt med ekonomiskt bistånd.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten

En grundförutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Är du till exempel arbetslös krävs det att du

  • aktivt söker arbete
  • har kontakt med Arbetsförmedlingen och
  • deltar i verksamhet som Arbetsförmedlingen eller kommun erbjudit dig för att öka möjligheterna att få jobb.

Om du behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan du ta upp det med din socialsekreterare.

Ansök om ekonomiskt bistånd

Är det första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd? Då kontaktar du socialtjänsten i ditt område.

Fortsatt bistånd

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd under mer än en månad måste du lämna in en ny ansökan en gång i månaden.

Mitt försörjningsstöd – följ ditt ärende

Om du redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill följa ditt ärende kan du göra det via tjänsten nedan.

Inkomstintyg till Boplats Syd – om du söker bostad

Om du får ekonomiskt bistånd och vill anmäla ditt intresse på en lägenhet måste du först ladda ner inkomstintyg från e-tjänsten Mitt försörjningsstöd. Därefter laddar du upp intyget till Boplats Syd. När det gäller intyg om att du får ekonomiskt bistånd räcker det med ett beslut till att börja med.

Riksnorm och belopp för boendekostnad

Det ekonomiska biståndets storlek baserar sig på riksnormen som är gemensam för alla kommuner. Riksnormen beslutas av regeringen. Det kan också vara bra att veta vilka bostadskostnader som räknas som godtagbara.

Malmö stads arbete med ekonomiskt bistånd

Socialtjänstlagen styr kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd. Lagen gäller i hela Sverige.

Socialtjänsten har två huvuduppdrag:

  • hjälp till självförsörjning.
  • hjälp med försörjning.

Om barn är inblandade ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Ekonomiskt bistånd till utländska medborgare

Nordiska medborgare ska behandlas på samma sätt som svenska medborgare enligt överenskommelsen Nordiska konventionen. Information om Nordiska konventionen på Riksdagens webbplats.

Den som har uppehållstillstånd och EU/EES-medborgare som är arbetstagare eller söker arbete har samma rättigheter som svenska medborgare när det gäller ekonomiskt bistånd.

De som saknar uppehållsrätt har inte rätt till bistånd annat än i akuta situationer, oftast i form av bistånd till hemresa.

Bistånd till personer med utvisningsbeslut

Här finns information om bistånd till personer med utvisningsbeslut (förut kallat papperslösa).