Fjärilens förskola

Fjärilens förskola

Fjärilens förskola erbjuder en allsidig verksamhet för att bredda barnens möjligheter att utvecklas efter egna behov, förutsättningar och intressen. Hos oss ska alla kunna växa och ha roligt. Vi är nyfikna tillsammans med barnen och lägger grunden för det livslånga lärandet!

Förskolan har fyra åldersindelade grupper, 1-3 år och 3-5 år. Vi samarbetar mellan avdelningarna och tycker det är viktigt att barnen känner sig trygga med alla vuxna.

Förskola styrs av skollag och läroplan (Lpfö 98/16) samt av lokala kvalitetsmål. I förskoleområdet arbetar vi med utvecklingsområdena språklig utveckling, pedagogiska miljöer och alla barns rätt till stöd. Vi organiserar verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, erbjuds utmanande rum och material som anpassas efter ålder, mognad och intresse. Barnen ska få upplevelser som stimulerar olika förmågor med rika tillfällen till fantasi och kreativitet i den lustfyllda leken. Vi värnar om ett gott bemötande, allas lika värde och arbetar aktivt med hur vi tillsammans skapar barnens bästa förskola!

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar under våren 2019 är 28 januari och 6 maj. Dessa dagar är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Guldvingen 0734-34 00 41

Snabbvingen 0734-34 00 43

Vitvingen 0734-34 00 46

Blåvingen 0734-34 00 44

Rosenvingen 0734-34 00 42

Senast ändrad: 2018-11-26 14:49