$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Beijers park

  • Östra Fäladsgatan 42
  • 1885

Beijers park anlades 1885 av Gottfried och Lorens Beijer, 1901 tog Malmö stad över parken och 1904 öppnades den för allmänheten.

Beijers park har länge varit en välbesökt tillflyktsplats för Malmöborna, särskilt under vackra sommardagar.

Historik

Beijers park anlades 1885 direkt öster om Kirseberg av Gottfried och Lorens Beijer. År 1901 tog Malmö stad över parken och 1904 öppnades den för allmänheten. Parkområdet hade tidigare under 1800-talet odlats och utgjort en del av stadens östra plantagemark.

Parkens utformning

Den första planen över Beijers park tillskrivs stadsträdgårdsmästaren Johan Christoffer Wolff. Under 1800-talet var intresset stort för växter med avvikande utseende och på Wolffs plan över parken kan man se en tårpil med hängande grenar, enar och cypresser. Gångarna var slingrande för att förhöja besökarens upplevelse. I kombination med den kuperade terrängen, den njurformade dammen och de naturliknande planteringarna var parken tänkt som en landskapspark i tysk stil, dekorativ och pittoresk.

Äldre karta.

Utdrag från den häradsekonomiska kartan från tidigt 1910-tal. Beijers park i grön färg. I västra delen av parken fanns ett system med vindlande gångar. I parken fanns också en liten, njurformad damm.

sv