$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Beijers park

Beijers park
  • Östra Fäladsgatan 42
  • 1885

Beijers park anlades 1885 av Gottfried och Lorens Beijer, 1901 tog Malmö stad över parken och 1904 öppnades den för allmänheten.

Då Beijers park anlades var den tänkt bli en motsvarighet till Kungsparken för den östra delen av Malmö. Parken tillkom genom ett privat initiativ och skulle efter femtio år tillfalla staden.

Historik

I Beijers park fanns lekplatser för barn och fasta bänkar och bord. Ytan utökades vid flera tillfällen och då en utökning om ytterligare sju hektar planerades ritade Slottsparkens arkitekt Edvard Glaesel ett av förslagen. Förmodligen var det dock  Gunnar Isbergs minst kostsamma som genomfördes. 1911 påbörjades arbetet och 1917 var Beijers park i sin helhet åter tillgänglig för allmänheten, "en livligt besökt tillflyktsplats under vackra sommardagar".