$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Slottsparken

Slottsparken
  • Centrum
  • 1897-1900

Slottsparken är en av Malmös större centrala parker och en av de mest uppskattade promandslingorna i staden. Här finns också Malmös stadsbibliotek.

Historik

I slutet av 1800-talet var Malmö ännu en liten stad. Den arbetande befolkningen var trångbodd med usla sanitära förhållanden. Rödsoten hade härjat. Med Kungsparken hade den borgerliga klassen — de välsituerade — fått sin prydnadspark. Men hur skulle man lösa rekreationsproblemen för småfolk och arbetare? Gång på gång föreslog stadsfullmäktige att man skulle anlägga en folkpark eller skogspark för ett mera otvunget friluftsliv.

Parkens utseende

Vatten spelar en stor roll i en park. Slottsparken byggdes upp kring vattenytor och konstgjorda bäckar. Vatten är alltså ett ledmotiv i Slottsparken Här finns en stor och en mindre damm, ett kärr med anlagd källa, som utformats som en japansk trädgård. Vid den stora dammens nordsida finns öppna gräsytor, på sommaren mycket utnyttjade för små utflykter och solbad. I talldungen bakom gräsplanen står Thomas Qvarsebos "Pojke med gäss".

sv