$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Folkets Park

Folkets park
  • Amiralsgatan 35
  • 1891

Malmö Folkets Park grundades år 1891 som den första folkparken i Sverige.

Ägare var Malmö Socialdemokratiska förening, och skulle så vara de kommande hundra åren. Det är ingen tillfällighet att parken anlades i söder, granne med arbetarstadsdelar som Möllevången och Lugnet. Parkens arbetarklassprägel har varit entydig, i synnerhet under dess tidigaste historia som sammanfaller med tiden för arbetarnas politiska mobilisering.

Historik

Under storstrejken i augusti 1909, då fler än 13 000 arbetare strejkade i Malmö, utgjorde Folkets Park den naturliga samlingsplatsen. Från och med 1916 har parken varit slutmålet för arbetarrörelsens första-maj-tåg. Detta år framträdde Hjalmar Branting här och talade till 5000 demonstranter. När malmösonen Gustav Möller talade året därpå kom 20 000 åhörare. Lika många lockade Per-Albin Hansson som framträdde i Malmö Folkets Park första gången 1919.

Såhär används parken idag

Idag gör Malmö Folkets Park återigen skäl för sitt namn. Man uppskattar att antalet besök under år 2006 uppgick till 900 000. Om somrarna är parkens gräsmattor populära mötesplatser och picknickställen, karusellerna på nöjesfältet snurrar som aldrig förr. Barnens Scen, Terrariet och Ponnygården Arken har öppet året runt och lekplatsen är en av stadens mest välbesökta. Plaskdammen omvandlas vintertid till skridskobana. I norra delen av Folkets Park finns några av Malmös nöjeslokaler. Här arrangeras också utomhuskonserter som får de unga och musikintresserade att samlas.