$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kungsparken

Kungsparken
  • 1872
  • Centrum

Kungsparken — eller Kung Oscars park, som den egentligen heter — är Malmös äldsta park och invigdes 1872. Kungsparken återspeglar sin tids ideal, en romantisk park med slingrande stigar och många exotiska träd.

Kungsparken är Malmö äldsta offentliga stadspark. Den anlades på Slottsplatsen, den mark där man rivit all bebyggelse, delvis för att svenskarna skulle få fritt skottfält in mot staden. Svenskarna litade inte fullt ut på Malmö invånare efter ockupationen. Ove Høegh-Hansen inlämnade 1861 en handritad plan, som av allt att döma låg till grund för anläggningen 1869. Parken var färdigplanterad 1870, men fick växa till sig och öppnades för allmänheten 14 juli 1872. Den kallades först Slottsparken, men fick namnet Kung Oscars park, efter att Oscar II invigt parkens första restaurang 1881. I dagligt tal döptes den snart till Kungsparken.

sv