$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Pildammsparken

Flygfoto på Pildammsparken

Flygfoto på Pildammsparken

  • 1500-talet
  • Centrum

Dammarna i parken var från början Malmö vattenreservoarer. För att förstärka skyddsvallarna planterades dessa med pilar, därav namnet Pildammarna. Vattnet från dammarna leddes i trärör till den så kallade Vattenkonsten på Stortorget, Malmöborna kunde där hämta sitt dricksvatten.

Historik

 
Baltiska utställningen 1914, som var uppbyggd kring Pildammarna, avbröts abrupt av första världskrigets utbrott. Stadens styrande hade dock inte för avsikt att låta marken ligga oanvänd. Man tillsatte en kommitté — området skulle bli park.
Hösten 1915 inlämnades till parkkommittén text och ritning som "Forslag til en skovpark i Malmø by" av Erstad-Jørgensen. Han hade fått uppdraget av stadsingenjör Anders Nilsson. Det var en stor uppgift han fått, Baltiska utställningens område hade utvidgats ytterligare söderut på bekostnad av stadens farmer.

Pildammsparken idag

Med sin blandning av skog, stora öppna gräsplaner, små fina planteringar, blomsterarrangemang, fågelliv och stora vattenytor är Pildammsparken en vacker och fint underhållen park. Här kan man spela boule, fotboll, brännboll eller jogga, det är bara fantasin som sätter gränser för utomhusaktiviteterna. Friluftsscenen med sina sommarkvällsarrangemang är mycket populära. Två restauranger finns för lekamlig spis. I vattentornet arrangeras konstutställningar.

sv