$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Baltiska utställningen 1914

Baltiska utställningen sommaren 1914 var kanske det största enskilda arrangemanget i Malmö någonsin.

Utställningen invigdes den 15 maj. När den stängde den 4 oktober hade 850 000 personer köpt entrébiljett, varav 100000 abonnemangskort. Bara sista utställningsdagen kunde arrangörerna räkna in inte mindre än 100000 besökare, detta i ett Malmö som ännu inte nått upp i lika många invånare.

De fyra Östersjöländerna deltog

Baltiska utställningen var i första hand en industriutställning, men den innehöll också en lantbruksutställning, en konstutställning – den största i Norden – samt musik- och idrottsarrangemang. Inom området fanns ett nöjesfält och många restauranger.  I utställningen deltog de fyra dåvarande Östersjöländerna; Sverige, Danmark, Tyskland och Ryssland. Finland var 1914 ingen självständig stat utan istället ett ”storfurstendöme” inom den ryska federationen.

Sista stora manifestationen av Jugendstilen i Sverige

Ansvarig för utställningens utformning var arkitekten Ferdinand Boberg, men också några andra arkitekter medverkade. Baltiska utställningen kan ses som den sista stora manifestationen av jugendstilen i Sverige. Utställningsområdet – i nuvarande Pildammsparken – omfattade 490 000 kvadratmeter, enbart industriavdelningarna hade mer än 1700 utställare.

Den ryska konsten blev kvar i Malmö

1914 var också året för första världskrigets utbrott. Den 3 augusti ringde Malmös kyrkklockor till mobilisering. Två av utställningsländerna, Tyskland och Ryssland, befann sig i krig med varandra och flertalet tyska och ryska utställare återvände hem. De ryska så skyndsamt att konsten blev kvar i Malmö. När det stora utsiktstornet blåste ner i en av höststormarna kunde detta uppfattas som ett förebud om kommande orostider.

sv