Bo01

Bostadsmässan Bo01 arrangerades i Malmö från maj till september 2001.

Bild på vit lägenhetsbyggnad med inglasade balkonger.

Scaniaplatsen, Bo01.

Bostadsmässan bestod dels av ett utställningsområde, där temat "Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället" tog sig uttryck bland annat i konst, design och landskapsarkitektur. Dels var det en helt ny stadsdel, belägen i Västra hamnen, med byggnader ritade av ett antal namnkunniga arkitekter. I denna nya del av staden fanns allt från studentlägenheter till seniorbostäder. Däremot var mycket av infrastrukturen – till exempel butiker och skolor – tänkt att komma till efterhand som behovet uppstod.

Mässarkitekt var Klas Tham, numera professor emeritus vid Lunds tekniska högskola. Hans ambition var att skapa en variationsrik stadsmiljö inspirerad såväl av den medeltida hansastaden som av den svensk-brittiske arkitekten Ralph Erskines småskaliga byggande. Den ekologiskt profilerade stadsdelen innehåller gränder, små kanaler och hus av varierande höjd. Högre byggnader ligger som en skyddande skärm mot havets bistra vindar och där innanför hittar man en lägre, tät bebyggelse. Detta innebär att den eftertraktade havsutsikten är förbehållen de hus som vänder sig mot havet.

En tredje del av mässan skulle ha varit European Village. Här var det tänkt att EU-länderna skulle bygga småhus på båda sidor av en kanal för att visa sina byggtraditioner. Denna del blev dock kraftigt försenad och har i stort sett byggts efter mässans slut. Den består i nuläget av ett antal radhus som i sin byggstil representerar ett tiotal europeiska länder.

Den kritik som riktades mot mässan bestod av farhågor att det höga kostnadsläget skulle skapa en stadsdel enbart för höginkomsttagare. Området innehåller ytterst få hyresrätter. Rent byggtekniskt fanns också mycket övrigt att önska. Det extremt tidspressade byggarbetet i den skånska fukten gjorde att en del byggnader inte blev riktigt så hållbara som det var tänkt. Återkommande reparationer är mer regel än undantag.

2009-03-13 / Kerstin Svensson, Stadsbiblioteket