$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bo01

Bild på vit lägenhetsbyggnad med inglasade balkonger. Balkongerna är av olika färg och med stora fönster.

Scaniaplatsen, Bo01.

Bostadsmässan Bo01 arrangerades i Malmö från maj till september 2001.

Bostadsmässan bestod dels av ett utställningsområde, där temat "Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället" tog sig uttryck bland annat i konst, design och landskapsarkitektur.

En ny stadsdel

Bostadsmässan tog sig dels form av en helt ny stadsdel, belägen i Västra hamnen, med byggnader ritade av ett antal namnkunniga arkitekter. I denna nya del av staden fanns allt från studentlägenheter till seniorbostäder.

Däremot var mycket av infrastrukturen, till exempel butiker och skolor, tänkt att komma till efterhand som behovet uppstod.

Mässarkitekt under Bo01

Mässarkitekt var Klas Tham, numera professor emeritus vid Lunds tekniska högskola. Hans ambition var att skapa en variationsrik stadsmiljö inspirerad såväl av den medeltida hansastaden som av den svensk-brittiske arkitekten Ralph Erskines småskaliga byggande.

Stadsdelens form

Den ekologiskt profilerade stadsdelen innehåller gränder, små kanaler och hus av varierande höjd. Högre byggnader ligger som en skyddande skärm mot havets bistra vindar och där innanför hittar man en lägre, tät bebyggelse.

Detta innebär att den eftertraktade havsutsikten är förbehållen de hus som vänder sig mot havet.

sv