$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Koleran i Malmö

Gravsten på Gamla kyrkogården

Tre hjältar som gav sina liv i kamp mot en livsfarlig sjukdom.

Den 2 augusti 1850 dog en resenär i Ystad och nu började man förbereda sig för den sjukdomsattack som väntades mot Malmö.

Gamla kyrkogården invid Gustav Adolfs torg rymmer mycket historia. Låt oss stanna till vid en av gravarna. Den ligger invid Stora Nygatan och är lätt att se. En stor, hög, vit obelisk utmärker platsen. Här ligger tre hjältar begravda.

Sjuka ordinerades att dricka alkohol

För inte så länge sedan var läkarvetenskapen tämligen hjälplös när stora epidemier slog till. Ett medel man antog skulle hjälpa var alkohol och rök. Recept på detta utfärdades i stor mängd året 1850 när den fruktade koleran hade slagit till. I Malmö Tidning från januari 1851 kan man läsa att på apoteket Lejonet slet man hårt. Personalen arbetade dagar som nätter med att tillverka och försälja "kolerapåsar", "stoppande droppar" och rökningsmedel att tända eld på så att röken skulle hålla sjukdomen borta. Även vanligt brännvin ansågs verkningsfullt vilket citatet nedan visar:

"Vad som mest efterfrågas är likväl dubbla beska droppar. Icke blott sjåare (hamnarbetare), sjömän och soldater tar beska; själva den strängaste wieselgrenare (nykterist) i staden består nu sig själv jämte alla sina tjänare, pigor såväl som drängar, en respektabel besk och därutöver tillåter han icke att de dricka vatten, om det icke är inblandat med en tiondel renat brännvin."

Berättelse från en överlevare

Andreas Winquist överlevde. Läkaren på Mon Bijou Claes Johan Kjellman fick emellertid plikta med sitt liv. Hans namn återfinns på gravstenen ovan. Tacksamma Malmöbor reste minnesmärket.

"Då dog min dotter först i kolera, andra dagen blev jag angripen och måste ut till sjukhuset. Sedan bars man i filten och lades på sängen, så infann sig den gruveligaste kramp så man föll i medvetslöshet, sedan var det än i badkar, än åderlåtning. En mamsell Geist såg jag hoppa ett par alnar rakt upp i sängen utav plågor."

Tobaksarbetaren Andreas Winquist, en av de som insjuknade.

Underrättelse för allmänheten om kolerasjukdomens kännetecken 

Skrift utgiven av Svenska Läkaresällskapet 1850 om koleran och hur man bör vårda sjuka och vad man ska göra för att inte bli sjuk.

Äldre text på gulnat papper
Äldre text på gulnat papper.
sv