$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Freden 1512

Fredsfördraget finns såväl i Köpenhamn som i Lübeck (ovan)

Fredsfördraget finns såväl i Köpenhamn som i Lübeck (ovan)

Den 23 april (S:t Georgsdagen) 1512 stod Malmö i centrum för politiken i vår del av Europa. Den dagen ingick kung Hans i Malmö fredsavtal med det svenska riksrådet och med handelsstäderna i Hansaförbundet.

Undertecknandet av fredsfördragen bevittnades av den skotske kungens och av den franske kungens sändebud. Det franska sändebudet, Pierre Cordier, rapporterade senare på året till Ludvig XII om sin nordiska resa.

Bevarade originaldokument

Både fredsfördragen och rapporten finns bevarade i original. Rigsarkivet i Köpenhamn äger i sina samlingar inte bara det dansk-tyska avtalet utan också det svensk-tyska. Stadsbiblioteket i Lübeck har (sedan 1987) sin version av det dansk-tyska. Cordiers rapport finns på stadsbiblioteket i Besançon, Frankrike.

Avtalet påverkade förhållanden och allianser

De avtal kung Hans gällde förhållandena i Norden, inklusive Östgrönland och Island, samt Östersjöregionen. Från fransk sida försökte man även att få med kung Hans i sin konflikt med påvemakten.

sv