$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Belägringen av Skåne 1644-1645

I maj 1643 beslöt det svenska riksrådet att anfalla Danmark i avsikt att utbreda det svenska inflytandet i södra Östersjön och om möjligt erövra Skåne, Halland och Blekinge.

Målet var att "kasta Danmark helt och hållet omkull" som ett uttalande i det svenska rådet lydde. Under det pågående Trettioåriga kriget hade Sverige redan starka trupper i fält nere på kontinenten och planen gick ut att en svensk armé under fältmarskalk Lennart Torstensson skulle anfalla Danmark från Tyskland samtidigt som en annan armé under fältmarskalk Gustaf Horn anföll Skåne. Målet för de bägge arméerna var att från två håll erövra Köpenhamn. Det var därför viktigt för svenskarna att erövra Malmö som belägrades av svenska trupper under hösten 1644 och sensommaren 1645.

sv