$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö-bogen

Malmö-bogen

Malmö-bogen. Titelbladet

Det äldsta Malmötryck som finns bevarat är en mässordning, troligen från 1529, av Claus Mortensen.

En följd av reformationen var att det på 1520-talet uppstod flera boktryckerier i Malmö. Tidigast var Oluf Ulricksøn, som startade sitt tryckeri 1528. Den första i Malmö tryckta boken, en psalmbok utgiven av Claus Mortensen, finns inte bevarad.

Det äldsta Malmötryck som finns bevarat är en mässordning, troligen från 1528, av Claus Mortensen. Den finns i ett exemplar på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

sv