$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Barnbibliotek

Gammalt svartvitt foto på tre barn i bibliotek.

Den 6 november 1914 öppnade Malmös första barnbibliotek med Helja Jacobson som Malmös första barnbibliotekarie.

I historisk tid betraktades barn som små vuxna. Tanken på deras särskilda behov och barndomen som en särskild tid att beakta växte fram först under sjutton- och artonhundratalen. Idén om bibliotek för barn har sitt ursprung i USA. Valfrid Palmgren, svensk bibliotekspionjär, gjorde i början av förra seklet en studieresa i Förenta staterna. Åter i Sverige tog hon initiativ till och startade det första moderna svenska barnbiblioteket i Stockholm 1912. Hon skulle också medverka till att Malmö fick sitt första barnbibliotek två år senare.

År 1913 anhöll Styrelsen för Biblioteks- och föreläsningsföreningen om anslag för att upprätta ett barnbibliotek i lokaler i anslutning till huvudbiblioteket i Tunneln på Adelgatan. Drätselkammaren motsatte sig detta och föreslog att hela biblioteket, såväl huvudbibliotek som den tilltänkta barnavdelningen, skulle flytta till en lokal utanför stadskärnan. Olämpligt, menade biblioteksstyrelsen.

sv