$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmös spårvagnar

Malmös spårvägsnät uppstod i slutet av 1880-talet i en växande stad med trängsel på gatorna och var ett självklart val av färdmedel fram till högertrafikomläggningen 1967.

Malmö växte explosionsartat under 1870- och 80-talen och blev det trångt på de smala gatorna, väldigt trångt!

En nymodighet många städer tittade på var spårvägen – som kunde frakta flera tiotals passagerare med bara en hästs dragkraft. Perfekt för att få bort gående, cyklande och ridande människor från gatorna! I Malmö invigdes den första hästdragna spårvägslinjen mellan Hans Michelsensgatan nere vid hamnen och järnvägsstationen vid Södervärn i slutet av augusti 1887.

Svartvit äldre bild som visar en spårvagn dragen av en häst. I bakgrunden syns en äldre byggnad. På spårvagnen står män i konduktörsrockar.

Hästspårvagn. Foto: Albert Wilhelm Rahmn / Malmö Museer

Problemet var att det redan fanns fler än tillräckligt många hästar! Varje hantverkare och varje tjänsteutövare höll sig med minst en häst vardera för sitt värv, som ständigt fyllde på i de redan översvämmade rännstenarna.

Hästar byttes mot elektricitet

När elektriciteten mognat tekniskt åren runt sekelskiftet 1900 fick Malmö sitt första elektricitetsverk och frågan om elektrisk spårväg blev genast aktuell!

Svartvit äldre bild som visar en tom spårvagn på ett spår framför träd och en byggnad.

Öppen spårvagn nr 3, Hamnen - Södervärn. 1900-1911. Foto: Viktor Roikjer / Malmö Museer

Som ett steg i ett kommunövertagande av den tidigare privatägda hästspårvägen planerades att parallellt med de hästdragna linjerna öppna elektriska – men istället köpte stadskommunen 1905 loss en aktiemajoritet i det befintliga bolaget och gjorde kollektivtrafiken till en kommunal fråga.

Den första elektriska spårvägslinjen blev linje 3 Ringlinjen, som invigdes några få dagar innan jul 1906. Redan ett par månader senare gick den sista hästspårvagnen.

Spårtrafiken ansågs omodern

Linjenätet växte sedan i takt med att Malmö expanderade, och fortsatte vara en självklar del av resandet inom staden ända fram till högertrafikomläggningen 1967. Då ansågs spårbunden trafik gammalmodigt så till skillnad från landsvägsbussarna kostade man inte på att flytta dörrarna på spårvagnarna. Istället lades systemet ner.

Men mellan museet och Stadsbiblioteket kan man fortfarande åka spårvagn sommartid! Det är Malmö Stads Spårvägar Museiföreningen som kör med av Malmö Museer bevarande spårvagnar!

sv