$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Färjetrafik

Svenska Rederi-Aktiebolaget Öresund

Färjetrafiken mellan Malmö och Köpenhamn har gamla anor och sträckan har traffikerats av flera olika sorters fartyg genom åren.

Man vet att borgarna i Köpenhamn år 1275 beviljade tullfrihet för dem som "gingo sjövägen" till Malmö. Från 1522 finns en förordning i vilken stadgas att åtta edsvurna män i Köpenhamn och lika många i Malmö hade att svara för färjetrafiken mellan städerna. De skulle ta en skilling för att överföra en person och tre skillingar för en häst och en karl, allt från påsk till Mickelsmässan.

Ett sekel senare hade priset ökat till fyra skillingar per person. Vid mitten av 1600-talet började en större jakt konkurrera med de edsvurna. Denna fick dock endast befordra post och passagerare. Godstransporterna skulle alltjämt handhas av färjemännen.

Tågfärjan Malmöhus

"Tura" över Sundet för att handla billigt smör, ost eller akvavit var inget man gjorde med tågfärjan Malmöhus. Här reste man med stil och klass. Att sitta till bords i Malmöhus berömda matsal måste ha varit den mest komfortabla överfart man kan tänka sig. Varmrätten tillsammans med fyra sandwiches som entrérätt kostade 8 danska kronor, ville man dricka en Tuborg till blev notan en krona dyrare. Allt enligt matsedeln från 1964.

sv