$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Kommunalarbetarstrejken 1908

Under 1908 uppstod i Malmö en konflikt som uppmärksammades i hela landet.

Under 1908 uppstod i Malmö en konflikt som uppmärksammades i hela landet. Mellan avlöningsnämnden, som representerade staden som arbetsgivare, och fackföreningar där kommunalarbetarna var organiserade, hade slutits ett avtal om 57 timmars arbetsvecka, en timlön av 40 öre samt 3-årig avtalstid. Dessutom innehöll avtalet en bestämmelse om att ”vid stadens arbeten får blockad, strejk eller lockout, vare sig öppen eller hemlig, icke under några förhållanden äga rum”.

900 kommunalarbetare i solidaritetsstrejk

Då över 900 kommunalarbetare vid Malmö gas-, elektricitets- och renhållningsverk, hamn och slakthus den 7 augusti gick ut i en solidaritetsstrejk med de 20 hamnarbetare som avskedats efter stuveriarbetarstrejken i hamnen tolkade avlöningsnämnden det som avtalsbrott. Inte heller Landsorganisationen (LO) godkände strejken.

sv