$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stadens renhållning förr

Foto på en gammal renhållningsbil

Tillhör Malmö stadsarkiv

Synpunkter på renhållning i staden har gamla anor, redan på 1300-talet skrevs om hur Malmöbor skulle hjälpa till att hålla staden ren.

I Malmös äldsta privilegiebrev, bevarat på Stadsarkivet, står mycket att läsa. Brevet är från 1353, undertecknat av kung Magnus den gode. Det innehåller många lagparagrafer som stadens innevånare hade att rätta sig efter. Ta bara detta med att smutsa ner på gatorna utanför sina egna hus.

I denna kungliga befallning läser vi att man innan midsommar ska:

"..ha lämplig omsorg och noggrann uppmärksamhet med att undanskaffa gödselhögar, bättra icke lagenliga broar, avlägsna hus som används som eldhus ... samt placera latriner på behörigt avstånd."

Kungen glömmer dock att berättar vad det är man ska placera latrinerna på lämpligt avstånd från. Vi får förutsätta att det är på luktavstånd från gatan.

sv