$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Reformationen

Fresk av den tyske reformatorn Martin Lther. Detalj ur väggmålning från Gustafskyrkan i Köpenhamn 2017.

Fresk av den tyske reformatorn Martin Lther. Detalj ur väggmålning från Gustafskyrkan i Köpenhamn 2017.

Revolutionära lära som på 1520-talet fick fäste i Skåne.

Man kan utan överdrift påstå att två internationella, revolutionära rörelser först kommit till Malmö för att sedan spridas härifrån och omvandla hela Sverige. Socialismen som — inte minst genom agitatorn och skräddaren August Palm — nådde Malmö på 1880-talet och reformationen, denna i grunden revolutionära lära som på 1520-talet fick fäste i Skåne.

Hösten 1529 frånträdde den katolske prästen sitt ämbete och Malmös reformator, lutheranen Claus Mortensen blev kyrkoherde i S:t Petri. Domkyrkorna i Köpenhamn och Lund skulle i ytterligare nästan ett decennium vara katolska.

Bakgrund

Claus Mortensen föddes i Malmö 1499, han växte upp här men utbildades vid domskolan i Lund, där han prästvigdes 1524. Året därpå begav han sig till Köpenhamn. Här kom han i kontakt med reformationens idéer. Bland inspiratörerna kan nämnas Peder Laurentsen och Frands Vormodsen. Gruppen var särskilt påverkad av den nordtyska reformationsrörelsen i Rostock och Stralsund.

sv