$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Koloniträdgårdar

Koloniträdgårdar

Tillhör Malmö museers fotosamlingar

  • 1800-tal

Koloniträdgårdsrörelsen har sin bakgrund i den framväxande industrialismen under 1800-talet. Antalet invånare ökade i städerna och arbetarbefolkningen trängdes samman i mörka och osunda kvarter. Här föddes en längtan bort från bakgårdar och stenkolsrök.

Tidigast var man i Tyskland där lämplig mark i städernas närhet delades upp i lotter som bortarrenderades till hågade kolonisatörer för odling av potatis, köksväxter och blommor, samt med plats för en enkel sommarbostad. Som initiativtagaren brukar man räkna läkaren Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808—1861) i Leipzig. Hans namn lever kvar i "Schrebergarten", det tyska ordet för koloniträdgård.

Johanneskolonierna

Johanneskoloniernas område som var 14 000 kvadratmeter stort med plats för ett sextiotal trädgårdar med kolonistugor och gemensamhetslokaler utlades 1909. Merparten av kolonierna försvann när Pilgården uppfördes 1943. Många kolonistugor flyttades ut till nya områden, utanför staden.

sv