$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bryggerier

Bryggerier 1

Öl är en mycket gammal kulturdryck och ett viktigt livsmedel som bryggts under tusentals år.  I Malmö fick befolkningen sitt öl genom husbehovsbryggning och import.

I Malmö, liksom i övriga Sverige, har bryggerinäringen haft sin toppar och dalar. Politiska beslut och människors trendkänslighet har påverkat marknadens utbud av öl. Bryggeriernas antal och storlek har förändrats därefter.

Öl är en mycket gammal kulturdryck och ett viktigt livsmedel som bryggts under tusentals år.  I Malmö fick befolkningen sitt öl genom husbehovsbryggning och import, främst från Tyskland. Importen av öl blev nationalekonomiskt dyr och 1516 beslöt magistraten i Malmö att produktion och kvalitet skulle höjas. 1517 fanns i Malmö åtminstone 8 personer med epitet "brygger".

Hantverksskråna avskaffades 1846 och viss näringsfrihet började genomföras och blev fullständig 1864. Industrialiseringen börjar också synas bland bryggerierna som nu blir allt större. På 1840-talet slår dessutom en ny bryggerimetod från Bayern igenom och det underjästa lagerölet blir allt mer populärt.

sv