$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Bryggerier

Öl är en mycket gammal kulturdryck och ett viktigt livsmedel som bryggts under tusentals år.  I Malmö fick befolkningen sitt öl genom husbehovsbryggning och import.

I Malmö, liksom i övriga Sverige, har bryggerinäringen haft sin toppar och dalar. Politiska beslut och människors trendkänslighet har påverkat marknadens utbud av öl. Bryggeriernas antal och storlek har förändrats därefter.

Öl som kulturdryck

Öl är en mycket gammal kulturdryck och ett viktigt livsmedel som bryggts under tusentals år. I Malmö fick befolkningen sitt öl genom husbehovsbryggning och import, främst från Tyskland.

Importen av öl blev nationalekonomiskt dyr och 1516 beslöt magistraten i Malmö att produktion och kvalitet skulle höjas. 1517 fanns i Malmö åtminstone 8 personer med epitet "brygger".

Lageröl

Hantverksskråna avskaffades år 1846 och viss näringsfrihet började genomföras och blev fullständig 1864. Industrialiseringen börjar också synas bland bryggerierna som nu blir allt större.

På 1840-talet slår dessutom en ny bryggerimetod från Bayern igenom och det underjästa lagerölet blir allt mer populärt.

5 stora bryggerier i Malmö

I Malmö startar under 1800-talets andra hälft 5 större bryggerier, vissa genom diverse sammanslagningar:

  • Malmö bryggerier AB – 1867, började vid Stortorget för att senare flytta till Almbacken.
  • Mattssonska Bryggeri AB – 1875, ursprungligen vid Adel-, Göran Ols- och Kyrkogatorna, verksamheten fortsatte ute i Kirsebergsstaden.
  • Bryggeri Stenbocken – 1893, låg i kvarteret Stenbocken, Möllevången.
  • Richters Bryggeri AB – 1897, fanns i kvarteret Tjädern nära Möllevången.
  • Malmquist Bryggeri AB – 1898, flyttade sin verksamhet från Södra Förstadsgatan till Ystadsvägen.

Bryggerierna fusioneras

Dessa fem fusionerades 1912 under namnet Aktiebolaget Malmö Förenade Bryggerier. Rationaliseringsivern minskade snabbt antalet enheter och endast Malmquist och Richters blev kvar, Richters dock i Stenbockens gamla lokaler.

Pripps på Ystadvägen

I början på 60-talet kom jätten Pripps och köpte upp de båda kvarvarande anläggningarna och plötsligt fanns bara ett Malmöbryggeri kvar, det på Ystadsvägen.

Vi hoppar fram dryga trettio år till och 1993 är det så dags att tömma den sista vörtpannan i Malmö. Pripps flyttar sin produktion till andra delar i landet och Sveriges tredje stad står nu helt utan bryggerier.

Pripps lokaler idag

Efter avvecklingen har Pripps gamla byggnader på Ystadsgatan använts bland annat som kuliss i Wallanderfilmen Hundarna i Riga och sedan till skateboardarna.

Bryggerier i Malmö idag

Men efter 17 år startar så åter bryggeriverksamhet i Malmö. I Richters gamla lokaler har bryggverk installerats och 2010 har Malmö åter ett kommersiellt bryggeri.

Mikrobryggeritrenden ser till att allt fler kan njuta lokalproducerat öl i Malmö igen. 

sv