$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Skånska luftvärnsregementet Lv4

Äldre gulnat foto på tre tvåvåningsbyggnader, gräsmatta runtom.

Skånska Luftvärnsregementet, kaserner och marketenteri. Foto: Berndt Johnsson/Akta fotografi, Malmö.

Under det Andra världskriget var flygbombning av städer ett stort hot och därför förstärktes luftvärnet av Malmö genom att ett luftvärnsförband placerades i staden.

Till en början fick soldaterna bo i det som nu är den äldsta delen av Stadsbiblioteket men 1943 kunde man flytta in i ett nybyggt kasernområde i Husie. Där fanns man till 1982 då regementet flyttade till Ystad för att slutligen läggas ner 1998.

Luftförsvarsförening bildas 1935

Luftvärnets historia i Skåne kan sägas börja med de skjutförsök som ägde rum vid Åhus 1924 och 1925. Malmö luftförsvarsförening bildades den 4 december 1935 med uppgift att samla in pengar till luftförsvaret. Som en följd av 1936 års försvarsbeslut organiserades Lv A 3 i Kristianstad i januari 1939. Den stod under befäl av kapten Ernst Jakobsson. I april förlades Lv A 3 av beredskapsskäl i Malmö.

Malmö Luftvärnsdivision 1941

Den 1 oktober 1941 organiserades Malmö luftvärnsdivision (A 10 M). Idrottsföreningen bildades den 2 december. Genom riksdagsbeslut fick Lv 4 namnet Skånska luftvärnskåren den 1 oktober 1942. Som tecken på sin värdighet som självständigt förband mottog kåren sitt standar av militärbefälhavaren, generalmajor Ernst af Klercker, den 6 juni 1943. Vid detta tillfälle spelades för första gången kårens marsch.

Nya kasserner i Husie

Efter ett snabbt arbete fastställdes den nya kårinstruktionen att gälla från den 31 maj 1944. Invigningen av de nya kasernerna i Husie ägde rum den 4 juni 1944, då byggverksamheten i huvudsak ansågs vara avslutad.

Antalet soldater som utbildades ökade efterhand och den 1 juli 1962 blev kåren Skånska luftvärnsregementet.

Flytt till Ystad 1982 och nedläggning 1997

Riksdagen beslutade år 1978 enligt regeringens förslag, att Lv 4 skulle flytta till Ystad. Flytten ägde rum i juni 1982. 1994 fick regementet åter igen namnet Skånska luftvärnskåren. Genom riksdagsbeslut 1996, minskades luftvärnets fredsorganisation. Skånska luftvärnskåren (Lv 4) lades ner den 31 december 1997.

sv