$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Sveriges huvudstad 1806-07

Inte många känner till att från november 1806 till maj 1807 styrdes Sverige från Malmö.

Malmö, Sveriges huvudstad! — Ja, faktiskt. Från november 1806 till maj 1807 styrdes Sverige från Malmö. Kung Gustav IV Adolf bodde med sin drottning Fredrika och tre konungabarn i residenset vid Stortorget.

Med kungafamiljen följde hovstaten och delar av den diplomatiska kåren varför också angränsande byggnader togs i anspråk. I stort sett hela norra sidan av torget disponerades av de förnäma gästerna.

Malmö Sveriges huvudstad i ett halvår

Under ett halvår var Malmö, om inte officiellt så de facto Sveriges huvudstad. Hovlivet var dock ingen succé. Kungafamiljen bodde trångt. Hovet klagade på allt. Från vädret till maten till frånvaron av ett anständigt nöjesliv. Kungen själv var tillfreds. Familjen levde tillbakadraget, hovetiketten iakttogs med största stränghet. Dagligen och klädd som Karl XII inspekterade Gustav vaktparaden som defilerade förbi honom på Stortorget.

Malmö nära händelsernas centrum

Skälen varför Gustav IV Adolf valde att slå sig ner i Malmö var flera. Napoleonkrigen rasade på kontinenten och den svenske kungen hade förhoppningar om att kunna spela en roll i den stora europeiska kampen. I Malmö befann han sig nära händelsernas centrum utan att behöva lämna svensk mark.

Dessutom hade Gustav blivit förtjust i Skåne. Klimatet och landskapet liknade det i Mellaneuropa. Hans aversion mot Stockholm är välkänd. Det ryktades att han planerade göra Malmö till sin officiella huvudstad.

Hamnen fick staden att växa

Malmö var i början av artonhundratalet en liten stad med omkring femtusen invånare, hovets vistelse här fick betydelse för Malmöbornas självkänsla. Redan under slutet av det förra århundradet hade hamnen börjat byggas, nu intensifierades arbetet. Stadsplanen moderniserades och fick en mer storslagen prägel.

Bland annat anlades två stora torg, Drottningtorget med namn efter drottning Fredrika och Gustav (IV) Adolfs torg. Vid det senare byggdes Malmö teater och därtill ett stort hotell.

Gusav IV Adolf avsatt

Kanske levde drömmen om Malmö som rikets huvudstad hos stadens fäder. Men historien skulle ta en annan väg än den kungen och Malmöborna hade tänkt sig. När Gustav IV Adolf den 11 maj 1807 lämnade Malmö för slagfältet i Pommern var det för att aldrig mer återkomma. Pommern förlorades. Finland förlorades.

När Malmö teater invigdes 1809 var Gustav inte längre kung. Han hade under kuppartade former blivit avsatt i Stockholm samma år och satt vid tillfället fången i Gripsholms slott. Han landsförvisades sedan och levde återstoden av sitt liv som överste Gustavsson flackande från land till land i det krigshärjade Europa. Kuppmakarna försökte utplåna varje spår av den forne regenten. Men man glömde i sin iver bort Malmö vars stora paradtorg alltjämt bär namn efter stadens kunglige vän och gynnare.

sv