$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Sveriges huvudstad 1806-07

Gustav IV Adolf 1809

Gustav IV Adolf 1809

Inte många känner till att från november 1806 till maj 1807 styrdes Sverige från Malmö.

Malmö, Sveriges huvudstad! — Ja, faktiskt. Från november 1806 till maj 1807 styrdes Sverige från Malmö. Kung Gustav IV Adolf (bilden: Gustav IV Adolf 1809. Målning av Per Krafft den yngre) bodde med sin drottning Fredrika och tre konungabarn i residenset vid Stortorget. Med kungafamiljen följde hovstaten och delar av den diplomatiska kåren varför också angränsande byggnader togs i anspråk. I stort sett hela norra sidan av torget disponerades av de förnäma gästerna.

Malmö Sveriges huvudstad i ett halvår

Under ett halvår var Malmö, om inte officiellt så de facto Sveriges huvudstad. Hovlivet var dock ingen succé. Kunga-familjen bodde trångt. Hovet klagade på allt. Från vädret till maten till frånvaron av ett anständigt nöjesliv. Kungen själv var tillfreds. Familjen levde tillbakadraget, hovetiketten iakttogs med största stränghet. Dagligen och klädd som Karl XII inspekterade Gustav vaktparaden som defilerade förbi honom på Stortorget.

sv