$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Så fick Malmö sitt namn

Gammal karta från 1500-talet.

Elbogen är ett gammalt tyskt namn på staden Malmö, det försvinner i slutet av 1500-talet.

Ortnamnet Malmö är känt sedan 1100-talet under olika former och stavningar.

Namnet har sitt ursprung i en by, Övre Malmö, som gav namn åt en annan, nyare by som kallades för Nedre Malmö. Nedre Malmö låg där gamla staden ligger idag. Orten omtalas som stad 1275. I äldre medeltida källor stavas namnet Malmöghe, vilket visar på ursprunget till namnet som en sammansättning av malm, som betyder grus, sand och hög. Malmö betyder alltså grushög.

Malmö finns omnämnt från ca 1170 och framåt under formerna Malmöghae, Malmhaugar och Malmöghe. Förledet kommer av malm = sand och/eller grus och efterledet av höie = högar.

Elbogen

Elbogen är ett gammalt tyskt namn på staden Malmö. Om namnet Ellenbogen skriver språkforskaren Ingemar Ingers att det "är för första gången belagt under denna form 1329 och förekommer därefter omväxlande med El(l)bogen och är tyskarnas och Hanseaternas benämning på Malmö.

Namnet försvinner på 1500-talet; det är belagt ännu omkring 1580 såsom överskrift på Brauns och Hogenbergs kända kopparstick över Malmö på 1580-talet. Namnets betydelse är "armbåge" och åsyftar den bågformiga sträckningen av kusten utanför Malmö."

sv