$left
$middle

Under 2021-2022 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

S/S Bore

Världens äldsta fungerande ångisbrytare från 1894 som ligger förtöjd i Malmö.

Som ett minne från en svunnen tid ligger hon förtöjd nere i hamnen. Under vintern vid Hjälmarekajen, på sommaren vid Ångbåtsbron. Vid högtidliga tillfällen vajar en vacker unionsflagga i aktern. Världens äldsta ångisbrytare, byggd vid Kockums Mekaniska Verkstad och sjösatt i november 1894. I första hand tänkt som isbrytare på Öresund, men även som ersättare för den reguljära färjetrafiken vid svåra förhållanden. Försågs därför med passagerarsalonger och utrymme för post och frakt. På en av de första resorna till Köpenhamn fanns 88 passagerare och resan tog 11 timmar.

sv