$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Krigsgravar

Under andra världskriget (1939-1945) kom ett flertal allierade flygare att begravas på två olika kyrkogårdar i Malmö.

På Östra kyrkogården vilade vid krigsslutet 42 amerikanska flygare och 6 från det brittiska samväldet. På den gamla judiska begravningsplatsen vilade 2 flygare från brittiska samväldet. Idag finns sammanlagt 10 allierade flygare begravda i Malmö.

Redan tidigt under kriget kontaktades kyrkogårdsförvaltningen i Malmö av de amerikanska och brittiska ambassaderna, med förfrågan om gravplatser kunde ställas till förfogande för soldatgravar.  Man räknade med att i första hand behöva utrymme för ett 50-tal personer vardera.

Amerikanska flygare de första att begravas i Malmö

De första flygarna som begravdes, i december 1943, var sergeanterna John F. Robinson och Vincent A. White. De var båda medlemmar av en amerikansk bombplansbesättning som flög en B- 17F , en s k flygande fästning, som deltagit i ett anfall mot en flygplansfabrik i Anklam i norra Tyskland den 9 oktober 1943. Robinson och White påträffades först i början, respektive slutet av december ilandflutna vid sydkusten.

Gravstenarnas utseende

De brittiska gravarna på Östra kyrkogården har alla likadana gravstenar av den typ som finns på alla brittiska krigskyrkogårdar runt om i världen. Tanken är att alla, oavsett rang och tjänstgöring, ska vara lika. Längst ner på varje gravsten finns utrymme för en personlig inskription, som de anhöriga tillåtits utforma som de önskat.

De två gravstenarna på judiska begravningsplatsen avviker från andra brittiska krigsgravar i utseende, beroende på att de satts upp, inte av the Commonwealth War Graves Commission som de övriga, utan av församlingen. Gravarna sköts av kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.

Den ursprungliga gravplaceringen

Den här ritningen finns i kyrkogårdsförvaltningens arkiv och visar var de ursprungliga amerikanska gravarna låg.

Hög med böcker.

Rapporterad saknad: om de allierade flygarna i Malmö 1944-1945 av Anette Sarnäs. Utgiven på Kira förlag, Malmö, 2018.

sv