$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Sillabåtar

Äldre fotografi av tvä män i en eka på havet.

Foto: Lennart Bergström.

Sillabåtar var mycket vanliga i sydvästra Skåne under tidigt 1900-tal. Två av dem finns på Malmö Museer där de fortfarande används.

Vid Banérkajen invid Sjöfartsmuseet ligger de gamla sillabåtarna Kalle och Gunhild, som används i muséets pedagogiska verksamhet. Gunhild är byggd i Lomma 1919 och Kalle är byggd i Limhamn 1937.

Sillabåtar på mellan 23 och 30 fot var mycket vanliga i sydvästra Skåne under tidigt 1900-tal, särskilt i Limhamn och Malmö. Däcksbåtar av kostertyp med starkt tillbakalutad förstäv och skarpa bogar med smalt förskepp, väl ägnade för den korta eller "krabba" sjön i Öresund. Man ville ha så lite vattenmotstånd som möjligt. Båtarna hade gaffelrigg. Motorerna var svaga. Idag finns bara ett fåtal bevarade.

Sillabåten Kalle

Sillabåtar byggdes på sin tid i Limhamn, Lomma eller Väster Jär. En av de mest namnkunniga båtbyggarna var John Hansson i Limhamn. Han kom att bli en av de sista som byggde traditionella sillabåtar.

Ett av hans sena båtbyggen är Malmö Museers båt Kalle — MÖ865 byggd 1937.

Fiskaren Karl Bröns

År 1937 fick fiskaren Karl Böns ett statligt fiskerilån på tretusen kronor utfärdat av Hushållningssällskapet i Malmö. Pengarma använde han till att köpa den Limhamnsbyggda fiskebåten MÖ865 som byggdes 1937. Den är idag en av de sista sillabåtarna i sitt slag i malmöområdet.

Båten fick aldrig något annat officiellt namn mer än MÖ865 men alla kallade den Kalles båt. Ägaren Karl Bröns började som fiskare direkt efter skolan. Först på pappans båt och sedan på sin egen båt tillsammans med hustrun Gunhild.

Sillabåten Gunhild

Några år senare köpte museet in fiskebåten MÖ651, byggd 1919 hos Sigurd Sjö i Lomma. Den har liksom sillabåten Kalle ett skrov av ek på ekspant och ett däck av fur. Museet döpte båten till Gunhild efter Karl Bröns fru Gunhild Bröns. Paret Bröns var på sin tid välkända profiler vid Banérkajen.

När fiskebåten Gunhild – MÖ651 byggdes 1919 var hon en segelbåt. En tändkulemotor sattes in långt senare. Sillabåten Gunhild har en betydligt smäckrare form än Sillabåten Kalle som från början är byggd för att ha en motor och därför är väsentligt bredare och tyngre.

Så används Sillabåtarna idag

Malmö Museers pedagoger anordnar båtturer på havet för skolelever i kombination med visningar och aktiviteter vid Banérkajen. Här får elever lära sig om hållbart fiske och de får också prova på att rensa och röka sill.

    sv