$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Storstrejken 1909

Storstrejken 1909

Thorvald Stauning (senare dansk statsminister) i talarstolen under ett strejkmöte i Folkets park i Malmö. Bilden tillhör Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm.

På sensommaren den 4 augusti 1909 brakade det lös och Storstrejken var ett faktum.

Författaren Hjalmar Söderberg befann sig vid konfliktens utbrott i Dragör och från andra sidan Sundet tolkade Söderberg i dramatiska ordalag vad han såg: "det är krig mellan två stormakter". Vad skulle nu hända? Trots storstrejkens fredliga förlopp hade militär genast lagts i beredskap. För att minska uppmärksamheten hade civilminister Hugo Hamilton tillrått en viss försiktighet och avslutat regeringens cirkulär till landets länsstyrelser: "Med ett ord, håll allt i beredskap, men visa så lite som möjligt".

Bakgrund

Svenska Arbetsgivareföreningen hade utlöst konflikten genom att lockouta 160 000 arbetare. Landsorganisationen svarade med att utlysa storstrejk. Nästan trehundratusen arbetare kom att lägga ner arbetet - hälften lockoutade och den andra hälften i strejk. Uppslutningen i storstrejken var imponerande eller förvånande beroende på politisk tillhörighet, inte minst om man tar i beaktande att endast hälften av de strejkande var organiserade i LO. 

sv