$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Baltiska spelen 1914

,

Tävlingarna mellan två olympiader.

Under Olympiska spelen i Stockholm 1912 framkastades tanken att man i samband med den planerade Baltiska utställningen i Malmö 1914 borde anordna idrottstävlingar efter ”olympiskt mönster” som en förberedelse till Berlinspelen 1916.

De olika tävlingsgrenarna

sv