Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Fåglar i Malmö

Gravänder. Foto Erik Hirschfeld

Gravänder. Foto Erik Hirschfeld

I Malmö har över 300 olika fågelarter skådats. Några av dem — som den vitstrupiga sparven från Amerika i Slottsparken 1963 — bara en gång. Men över 200 ses här varje år.

Ett 90-tal häckar i kommunen. Fåglarna tycker om Malmö av två anledningar. Dels är stadsmiljön varierad med gröna stråk, vassrika dammar, fina parker och en strandlinje med sten och sand. Många fåglar är hårt specialiserade i sina miljökrav, här finns "något för alla". Dels ligger Malmö på flyttfågelstråken Skandinavien-Sibirien och Västeuropa-Afrika.

Via Lernacken och Pepparholm till Danmark

På hösten flockas flyttfåglar ofta längs kusten då många tvekar inför öppet vatten och helst korsar havet där de kan se land på andra sidan. Särskilt påtagligt när vinden ligger på från syd och ost. Då blir Lernacken ett ställe där fåglarna korsar Öresund. Genom att följa bron till Pepparholm och sedan vidare till Amager är de på väg till sina övervintringsplatser. Men många följer också kusten förbi Klagshamn. Här är ett bra ställe att i september-oktober bevittna småfåglarna som sträcker söderut. De når sedan Skanör/Falsterbo där de får sällskap av andra fåglar som följt sydkusten västerut.