$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmös första tryckerier

Det allra första boktryckeriet i Malmö startades 1528.

Äldre tryckt porträtt av man i skägg.

Porträtt av borgmästaren Jörgen Kock, efter kopparstick. Foto: Okänd fotograf / Malmö Museer.

Malmö upplevde under 1500-talets förra hälft en kulturell storhetstid, då staden kom att bli centrum för den danska reformationsrörelsen. Många av de främsta bland reformationens förkunnare samlades i Malmö, där de beskyddades av borgmästaren, den mäktige Jörgen Kock.

För att kunna sprida reformationens tankar och idéer behövde man böcker och därför inrättades två boktryckerier i Malmö i början av 1500-talet — också de första i Skåne. Här trycktes främst teologiska verk och böcker som propagerade för reformationen, men man hann även med att trycka enstaka historiska och medicinska skrifter.

Det första tryckeriet 1528

Det allra första boktryckeriet i Malmö startades 1528 av Oluf Ulricksøn, en f.d. präst som någon tid arbetat som boktryckare hos den katolske biskopen Hans Brask i Söderköping. Ulricksøn var inte någon framstående boktryckare och av de ca 30 verk man känner till från hans tryckeri har de flesta anknytning till reformationsverket.

Äldre foto av staty och gata i Malmö.

Suellsstenen och Frans Suellsgatan, början 1890-talet. Foto: Carl Wilhelm Roikjer / Malmö Museer.

Andra tryckeriet vid Frans Suellsgatan

Malmös andra boktryckeri inrättades 1532 av Christiern Pedersen. Också han från början präst, men även verksam som författare, översättare och bokutgivare. Pedersen var en lärd och vittberest man och hans arbeten rörde sig inom många områden, främst teologi men även historia, pedagogik och medicin. I allt präglades de av hans strävan att skriva för folket och att upplysa de svaga i samhället.

sv