Under 2021 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmös första tryckerier

Boktryckerier

En nöttelig Legebog

Det allra första boktryckeriet i Malmö startades 1528.

Malmö upplevde under 1500-talets förra hälft en kulturell storhetstid, då staden kom att bli centrum för den danska reformationsrörelsen. Många av de främsta bland reformationens förkunnare samlades i Malmö, där de beskyddades av borgmästaren, den mäktige Jörgen Kock.

För att kunna sprida reformationens tankar och idéer behövde man böcker och därför inrättades två boktryckerier i Malmö i början av 1500-talet — också de första i Skåne. Här trycktes främst teologiska verk och böcker som propagerade för reformationen, men man hann även med att trycka enstaka historiska och medicinska skrifter.