$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Industristadens uppgång och fall

Malmö har genomgått en stor förändring under 1900-talet. Folkhemmets uppbyggnad, nedläggning av industrisamhället och övergång till en stad med högskola och fast förbindelse till kontintinenten.

Ibland talar man om det ”korta” 1900-talet, det vill säga om den period som sträcker sig från första världskrigets utbrott 1914 till Berlinmurens fall 1989.

Svenska folkhemmet

Denna historiska periodisering passar ganska väl in även på Malmö. Staden utvecklades under denna tid till en av den svenska folkhemsmodellens mönsterstäder med en omfattande industri. 1950 fanns det i Malmö 539 olika fabriker varav 198 inom metallindustrin och 77 inom textilindustrin. Sysselsättningen var hög och man fick rekrytera arbetskraft från andra länder.

En av Sveriges rikaste städer

Malmö var en av Sveriges rikaste städer med en hög skattekraft. Redan under slutet av 1950-talet började dock konkurrensen från andra länder bli kännbar vilket först drabbade textilindustrin.

Äldre foto från 1974 på Kockumskranen.

Kockums stora bockkran 1974. Foto: Ragnar Björkheden & Håkan Myrhagen / Malmö Museer.

Oljekriser och ökad konkurrens

Kockums var 1974 världens största kommersiella varv utanför Japan och man uppförde samma år den stora bockkranen som kom att bli en symbol för Malmös industriella styrka. Oljekris och ökad konkurrens slog under de kommande åren hårt mot västvärldens industristäder och 1986 upphörde Kockums civila fartygsproduktion. Bockkranen monterades ned och lämnade staden. Malmö förlorade mängder av arbetstillfällen och folkmängden sjönk.

Nedmontering av Kockumskranen 2002. Läs mer om Kockums och Kockumnskranen.

Från industristad till kunskapsstad

Malmö blev tvunget att omdefiniera sig själv och har under de senaste decennierna börjat en stor omvandling. Tillkomsten av Malmö högskola 1998 och Öresundsbron 2000 pekade mot en ny framtid. Idag arbetar flera människor i Västra hamnen än de som en gång arbetade på varvet. Malmö har många utmaningar men också stora möjligheter.

Foto: Fredrik Johansson/Elvanfoto, Sebastian Borg/MEC, Håkan Röjder/MAU, Leif JOhansson/Fotoskane och Colourbox.

Kontakta oss

sv