$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Stadens ursprung

Bilden föreställer skånsk sillfiske, från ett träsnitt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.

Bilden föreställer skånsk sillfiske, från ett träsnitt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken.

Den nuvarande staden Malmö grundades någon gång under 1200-talets första hälft. Lär dig mer om hur Malmö fick sitt namn, sillens betydelse, Skånemarknaden och Hanseförbundet.

Stadens ursprung

Malmös namn skrevs första gången cirka 1170 då ärkebiskop Eskil i Lund donerade jord i Malmö som lön till en kyrklig befattningshavare. Det är inte staden Malmö som avses utan en föregångare, en by som legat en bit inåt landet, kanske i närheten av nuvarande Pildammarna. Malmös invånare var då bönder som brukade jorden.

Namnet Malmö

Namnet Malmö eller Malmhaugar eller Malmöya som det skrivits tidigare, består av två delar. Förleden ”Malm” betyder grus eller sand och ”haug” eller ”öya” bör tolkas som hög. Malmö betyder alltså grushögen. Visst kan man tänka sig att den sandbank vid havet som staden så småningom skulle byggas på även varit namngivande för byn längre upp på land, men rimligen var topografin nära byn namngivare.

Skånemarknaden

Skånemarknaden var samlingsnamnet på den stora höstmarknad som ägde rum i Skåne och Själland under sillfiskesäsongen. Sillen fångades mellan Jungfru Maria himmelsfärdsdag (15 augusti) och Mikaelidagen (29 september). Under denna tid strömmade handelsmän från hela norra Europa till sillfiskeplatserna vid Öresund där goda affärer kunde göras.

Sillen viktig

Sillen var en viktig handelsprodukt i högmedeltidens Europa. Tillgången på sill var mycket god och råvaran var lätt att förädla till en färdig slutprodukt. Det som krävdes var salt, tunnor, en arbetsplats och arbetskraft för rensning, saltning och förpackning. Sillen var en mycket åtråvärd vara i Centraleuropa och efterfrågan var större än produktionen. Därmed kunde priserna hållas relativt höga.

Det var troligen sillfisket som är förklaringen till att den relativt begränsade sandreveln valdes för etablerandet av staden Malmö. Avsaknaden av en naturlig hamn uppvägdes av fördelen med den långa grunda sandstranden där små fiskebåtar lätt kunde landa sin fångst. Här fanns tillräckligt med plats för de tusentals människor som arbetade med att skapa en fullvärdig produkt av havets fångst.

Hanseförbundet

Hansan, där städer som Lübeck, Hamburg, Rostock med flera var medlemmar var en intresseorganisation för handeln i norra Europa. Med Hansan kom salt från Tyskland, tunnor, fraktfartyg och inte minst viktigt, en organisation för distributionen till konsumenterna.

Malmö omnämns som stad 1275

När Malmö för första gången uttryckligen nämns som stad år 1275 är det i samband med ett frihandelsavtal med Köpenhamn. Invånarna i de båda städerna beviljas ömsesidig tullfrihet i varandras städer.

Viktiga varor utöver sillen

Hanseaterna kom inte med tomma skepp till sillmarknaden i Malmö utan de hade kläde, öl, vin, kryddor, stengodskeramik, byggnadsmaterial, järn, bronsgrytor och lyxprodukter i lasten. Med sig tillbaka hade man säd, hästar och andra lantbruksprodukter som förutom sillen var viktiga varor för hanseaterna.

Reliefkarta föreställande Malmö på 1200-1300-talet.

Modell, reliefmodell föreställande Malmö på 1200-1300-talet. Läs mer om kartan.

Den äldsta staden

1200-talets Malmö var inte mycket till stad. En romansk tegelkyrka, ett gatunät, små tomter med enkla, nästan hyddliknande små hus var allt men redan i slutet av århundradet investerade invånarna i större korsvirkes- och tegelhus.

Första tyska handelskompaniet

Malmö hade visat sig vara en livskraftig ort och invånarna investerade sina vinster i bättre byggnader väl lämpade för handel och hantverk. Många av de hanseatiska köpmännen stannade i Malmö vilket tidigt gav en internationell karaktär åt staden. År 1329 bildades det första tyska handelskompaniet.

sv