$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

1500-talets stad

Bild av Malmö, tillverkad 1580 av Franz Hogenberg och Georg Braun. Braun var huvudredkatör för bildverket över "världens märkligaste orter", utgivet under åren 1572-1612. Hogenberg, Franz, konstnärlig medarbetare till ovan nämnda verk.

Bild av Malmö, tillverkad 1580 av Franz Hogenberg och Georg Braun. Braun var huvudredkatör för bildverket över "världens märkligaste orter", utgivet under åren 1572-1612. Hogenberg, Franz, konstnärlig medarbetare till ovan nämnda verk.

Under 1500-talets första hälft blev staden en av de tongivande inom nordeuropeisk politik.

Investeringar i befästningar och militär slagkraft genomfördes men också administrativa förändringar i stadens styrelse. Antalet borgmästare utökades till fyra åt gången och stadens administrativa personal växte.

Malmö centrum för reformationen

Ett ”pränteri” för tryckning av böcker inrättades och stadens invånare blev allt mer intresserade av Martin Luthers tankar om den kristna religionen. Den nya läran predikades av prästen Claus Mortensen från och med 1527 och Malmö blev ett centrum för reformationen i Danmark. Året innan hade Malmöhus län inrättats och den gamla Myntergården, föregångare till dagens Malmöhus blev länscentrum.

Jörgen Koch

Det allt mäktigare och rikare borgerskapet uppförde grandiosa, palatsliknande byggnader. Jörgen Kocks hus från 1524 är den främsta exponenten för denna byggnadsiver. Byggherren var en viktig person i tiden politiska spel. Han kom från Westfalen i Tyskland och blev 1518 chef för det danska myntverket i Malmö. År 1523 utsågs han också till borgmästare. Han strävade efter att ge Malmö en självständigare ställning i förhållande till kungamakten men i den konflikten som kulminerade på 1530-talet försvagades istället Malmös ställning i det danska riket.

Köpenhamns betydelse ökar

Köpenhamn blev allt mer en huvudstad i modern bemärkelse och Malmö hade svårt att klara konkurrensen. Försök gjordes att återta initiativet genom storstilade byggnadsprojekt. Det stora renässanstorget och Rådhuset stod klara 1546 men detta hjälpte inte då huvuddelen av Öresundsområdets handel fortsättningsvis kom att gå via Köpenhamn.

Modell, reliefmodell, föreställande Malmö under sent 1500-tal.

Rreliefmodell, föreställande Malmö under sent 1500-tal. Läs mer om kartan.

Kontakta oss

sv