$left
$middle

Under 2022-2023 bygger vi om webbsidorna om Malmös historia. Vi ser över texterna och alla artiklar kommer att illustreras med nya och många fler bilder. Det innebär tyvärr att det stundtals kan vara bilder, länkar och karthänvisningar som inte fungerar som de ska. Vi hoppas att ni kan ha överseende med det och att ni kommer att uppskatta våra nya förbättrade sidor om Malmös historia.

Malmö blir svenskt

Skiss på gulnat papper, föreställande dåtidens Södergatan.

Skiss av Einar Bager från 1600–talet. Foto: Malmö Stadsarkiv.

Genom freden i Roskilde som slöts den 26 februari 1658 kom Malmö att lyda under det svenska riket och den 1 mars togs staden i besittning genom att ett svenska trupper marscherade in.

Malmös sista tid som dansk stad

I början av 1600-talet hade Malmö reducerats till en provinsstad av normala mått för Danmark. Staden var fortfarande stor men den politiska makten och kapitalet hade flyttat över till Köpenhamn.

Några stora tegelpalats byggdes inte längre i Malmö. Bebyggelsen bestod i huvudsak av korsvirkesgårdar vars invånare kombinerade handel och hantverk med lantbruk.

Horns krig 1644–1645

Under mitten av 1600-talet kom kriget åter till Skåne. År 1644 belägrades Malmö av svenska trupper anförda av fältmarskalken Gustav Horn.

Detta krig avslutades med den, för Danmark, hårda freden i Brömsebro 1645 då bland annat Halland blev svenskt. Den svenska stormakten hade emellertid helt andra ambitioner gentemot sin allt svagare granne i söder. Näst på tur stod en erövring av Skåne och Blekinge.

Malmö blir en svensk stad

Den 26 februari 1658 slöts freden i Roskilde. Med detta kom Malmö att lyda under det svenska riket. Den 1 mars samma år togs staden i besittning genom att ett svenska trupper marscherade in.

Malmöhus slott överlämnades till den svenske översten Johan von Essen och en 400–årig tillvaro som dansk stad var till ända.

I ett köpmanshus vid Stortorget installerade sig greve Otto Stenbock som generalguvernör över Skåne, Halland och Bleking. På samma plats ligger dagens länsresidens.

Malmös 5000 invånare

Malmö gick från att ha en central belägenhet i det danska riket, och ha varit Danmarks andra stad, till en provinsstad i det svenska rikets utkant.

Malmö hade vid denna tid omkring 5000 invånare vilket i 1600-talets Norden var en medelstor stad. Staden hade en stark ställning som Skånes ekonomiska centrum. Handeln grundades på de skånska jordbruksprodukter som utskeppades till Östersjöområdet och till Västeuropa.

Motstånd mot svenskarna

Alla tänkte inte finna sig i de nya förhållandena och i Malmö smiddes planer mot de nya herrarna. Vid jultid år 1658 planerade några ledande borgare i Malmö att genom en kupp överrumpla de svenska soldaterna på Malmöhus och ta över staden.

De skulle få hjälp av bönder från gods i närheten. Från Själland skulle dessutom danska soldater skeppas över Öresund. En av ledarna för kuppförsöket var borgaren Bartholomeus Mikkelsen, som bland annat ägde ett kalkbruk i Limhamn.

Misslyckat kuppförsök

Kuppförsöket sattes i verket natten efter annandag jul år 1658 men allt misslyckades.

De danska skeppen seglade fel och gick på grund vid Saltholm. I Malmö hade svenskarna fått reda på planerna och Mikkelsen och hans medhjälpare arresterades.

Han själv och tre andra dömdes till döden och avrättades medan andra slapp undan med höga böter.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv