$left
$middle

HBTQI-diplomerat bad

All personal på Hylliebadet har genomgått RFSL Skånes grundläggande utbildning i normkritik och hbtqi-personers livsvillkor.

Diplomeringen är ett led i att förbättra både hur vi bemöter våra besökare men också hur vi som jobbar här bemöter varandra. Målet är att all personal ska ha kunskap om hbtq-frågor och förståelse för de möjligheter, normer och risker som finns i verksamheten.

Kontakta oss

sv