$left
$middle

Villkor och kundavtal

Här kan du ta del av Hylliebadets villkor och kundavtal gällande bland annat träningskort, personuppgifter och utbud av aktiviteter på badet.

Frysning av bad- och träningskort

Om du vill frysa ditt bad- eller träningskort måste du visa upp läkarintyg för långvarig (minst en månad) sjukdom eller skada, graviditet, militärtjänstgöring eller liknande.

Elektroniskt armband

Personalen kan be dig att visa upp ditt armband. Om detta inte sker kan personalen neka dig tillträde till badet. Armbanden är personliga och kan inte skrivas över eller användas av någon annan.

Ändring av kunduppgifter

Om du ändrar namn, adress, telefonnummer eller e-postadress ska du meddela Hylliebadet. Om du har autogiro för ditt badkort och byter bank eller kontonummer ska du meddela detta via din bank.

Ägodelar och olycksfall

Hylliebadet ansvarar inte för dina ägodelar om du blir bestulen, tappar bort saker eller skador uppstår på dina tillhörigheter. Badet ansvarar inte heller för om du får en skada på grund av olycksfall eller på grund av en annan besökares agerande eller brist på agerande.

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är tillräckligt bra för att du utan risk ska kunna delta i badets utbud och aktiviteter.

Regler och föreskrifter

Du ansvarar för att du följer Hylliebadets villkor, regler och föreskrifter som finns på den här sidan eller som badets personal muntligen meddelar på plats. Du ska alltid uppträda på ett sätt som inte stör andra kunder eller personal. Grova eller upprepade brott mot reglerna kan göra att du blir avstängd under en viss tid eller att ditt bad- och träningskort sägs upp.

Uteslutning av kund

Hylliebadet kan utan att ange skäl omgående säga upp ditt avtal. I så fall återbetalas allt som du har betalat för men inte utnyttjat. Vid väsentliga brott mot avtal, regler och föreskrifter, exempelvis vid utlåning av badkort till annan person blir du dock uppsagd direkt utan att pengarna återbetalas.

Om en person begår brott i anslutning till badanläggningen eller på annat sätt trakasserar personer på badanläggningen kan Hylliebadet ansöka hos åklagare om tillträdesförbud för personen, enligt Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek.

Förändringar av öppettider och utbud

Hylliebadet kan genomföra mindre ändringar av badets öppettider och tillfälligt ändra tiderna vid tävlingar, arrangemang och akuta driftsstörningar utan att kunden kompenseras. Hylliebadet har rätt att stänga för tävlingar max tio dagar per år samt att stänga för planerat årligt underhåll en vecka varje år utan att kunden kompenseras. Hylliebadet kan också ändra utbud och utrustning utan att kunden kompenseras.

Detta meddelas alltid på webben på sidan Driftmeddelanden och på plats på badet.

Personuppgifter

När du köper ett personligt rabattkort, halvårskort eller helårskort på Hylliebadet måste dina personuppgifter registreras. Fritidsnämnden ansvarar för att personuppgifterna hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Minimiålder kundavtal

Du måste vara minst 16 år för att teckna kundavtal. Om du inte är 16 år behöver du ta med dig målsman.

Kontakta oss

sv