$left
$middle

Vattenkvalité och miljö

När Hylliebadet byggdes var energispar och miljötänk i fokus. Eftersom hela Hyllieområdet är 100 procent självförsörjande vad gäller förnybar energi har ambitionen varit att bygga Sveriges mest energisnåla bad. Därför har stort fokus lagts på energieffektiva lösningar.

Hylliebadets fasad

Ett energisnålt badhus

Badanläggningar med sina höga luft- och vattentemperaturer är mycket energikrävande och därför har stort fokus lagts på energieffektiva lösningar. Byggnaden har ett välisolerat klimatskal och värme återvinns från både vatten och luft. Hylliebadets tak är försett med 700 kvadratmeter solceller och kloret som används i den moderna vattenreningsprocessen tillverkas på plats.

Det har gjorts en del extra energi- och miljöinvesteringar under byggnadsfasen som har ökat kostnaderna, men som sänker driftskostnaderna.

Rent och varmt vatten

Badtemperaturen i 50-metersbassängen är 27 grader och i de övriga bassängerna är det 31–34 grader. Det viktigaste i en badanläggning är bra kvalitet på badvattnet och vattenreningen sker med natriumhypoklorit, klor. Kloret tillverkas på Hylliebadet genom elektrolys mellan salt och svavelsyra. Att tillverka kloret på plats ger en bättre och säkrare arbetsmiljö för personalen som sköter vattenreningen. Hylliebadet har två anställda som sköter vattenreningen och den övriga teknik som krävs för att hålla badet igång.

Vattenreningsprocessen

På Hylliebadet har varje bassäng ett eget vattenreningssystem. Det vatten som tappas från bassängen går igenom ett förfilter som rensar bort merparten av föroreningarna innan vattnet passerar ett sandfilter för rening av de finare partiklarna. Därefter sker ytterligare vattenrening genom att vattnet utsätts för UV-ljus och att vattnet passerar en THM stripper. THM stripperns funktion är att slå sönder de föroreningar som finns i vattnet. I badvattnet tillsätts sen klor och därefter transporteras det tillbaks till bassängen. En viss del av badvattnet ersätts hela tiden med nytt vatten, men i huvudsak är det samma vatten som cirkulerar runt.

Hygienen är viktig

Även du som besökare kan medverka till bra kvalitet på badvattnet. Ju smutsigare vattnet är, desto mer klor måste tillsättas. När kloret reagerar med svett och smuts från vår kropp eller från felaktiga badkläder såsom kalsonger bildas en förorening som heter trikloramin. Det är trikloramin som ger en klorlukt på din kropp och i badanläggningen. En badanläggning med bra badkvalité ska inte lukta klor. Oftast tror man att det är tvärt om, att klorlukt indikerar ett rent badhus. För att du skall slippa klorlukt på din kropp är det viktigt att du tvättar dig noga innan bad.

Vattnet provtas kontinuerligt och analyseras på ett laboratorium. Detta för att garantera att vi har ett bra vattenreningssystem på Hylliebadet.

Välkommen till ett rent bad!

Kontakta oss

sv