Hitta inne på badet

BOTTENVÅNING

Kafé

När du kommer in på badet möts du av den delen av kaféet som ligger i foajén. När du har kommit in till bassängerna kommer du till den andra delen av kaféet där även platser för medhavd matsäck finns.

Reception och badshop

Precis bredvid kaféet ligger receptionen med tillhörande badshop.

Omklädningsrum

I den långa gången längs badets ena långsida hittar du till alla omklädningsrum. Från dessa kan du ta dig ut till badets alla bassänger.

Bassängerna

Bassängerna ligger på rad längs med långsidan av badet. Du når alla bassänger från gången utanför omklädningsrummen och du kan även gå från bassäng till bassäng. Längst bort till vänster har du familjebadet Bubblan, sen kommer Flötet, den största bassängen Simmet och längst till höger hittar du Vågen.

OVANVÅNING

Relaxavdelning

För att ta dig till relaxavdelningen går du upp i trappan från bottenvåningens kafédel vid bassängerna eller via trappa eller hiss bredvid bottenvåningens omklädningsrum.

Gruppträningssal

Träningssalen ligger mittemot relaxavdelningen.

Gym

För att ta dig till gymmet går du upp i trappan som ligger efter omklädningsrum 6 på bottenvåningen.   

Senast ändrad: 2019-01-16 13:31