Hbtq-diplomerat bad

Under 2017 och 2018 går all personal på Hylliebadet RFSL Skånes grundläggande utbildning i normkritik och hbtq-personers livsvillkor.

Diplomeringen är ett led i att förbättra både hur vi bemöter våra besökare men också hur vi som jobbar här bemöter varandra. Målet är att all personal ska ha kunskap om hbtq-frågor och förståelse för de möjligheter, normer och risker som finns i verksamheten.

Senast ändrad: 2018-07-04 15:41