$left
$middle

Anmälan, frågor & svar

På den här sidan kan du läsa om hur du anmäler dig till kulturskolans kurser, hur antagningen fungerar, vad det kostar och mycket annat.

Så här anmäler du dig

Anmälan gör du direkt i vårt elevsystem.

Har du eller ditt barn skyddade personuppgifter eller skyddad adress ska du inte anmäla dig via anmälningssidan utan ta kontakt med oss på telefon 040-344800.

Läs vår FAQ längre ner på den här sidan innan du anmäler dig.

Platserbjudande

Platserbjudande till läsåret sker i två omgångar i juni och i augusti. Du som har fått plats får besked av oss antingen i juni eller i augusti.

Kulturskolans elevsystem

Anmälan

Platserbjudande

Undervisningen

Avgifter och betalningsvillkor

Instrument och utrustning

Barn med funktionsnedsättningar

Hantering av personuppgifter

Samtycke till bild, film och ljud

Vi ber när du anmäler dig till Kulturskolan om ditt samtycke för att samla in, lagra, använda och publicera bilder, filmklipp och ljudupptagningar där ditt barn medverkar. I bilderna, filmklippen och ljudupptagningarna kan barnet förekomma antingen ensam eller tillsammans med andra.

sv