$left
$middle

Fiske

Det är många som vill fiska i vattnen i och runt Malmö. Med en stad som ligger vid havet och har ett kanalsystem finns här många förutsättningar att få tillgång till bra fiskevatten.

Fiske i Malmö

För att fiske ska fungera bra i staden, både för dig som fiskar och för dig som vill njuta av vattenmiljöerna på annat sätt, behöver alla visa hänsyn.

Det är viktigt att vi tillsammans tar hand om våra fina fiskevatten och inte lämnar skräp efter oss som skadar sportens anseende eller som utgör fara för andra, såväl människor som djur. Nedskräpning är enligt lag förbjuden.

Fiske i kanalen

Du får fiska med handredskap i stadens kanaler runt centrum men i vallgraven vid Malmöhus slott råder fiskeförbud. Du får inte fiska med kastspö eller flugfiske på broar med trafik.

Visa hänsyn till människor och djur som rör sig vid och på kanalen.

I lokala ordningsstadgan finns bland annat regler för fiske beskrivna.

Fiske i havet

Det är tillåtet att fiska i havet och som fritidsfiskare behövs inga tillstånd. I hamnarna är det inte fritt att fiska. Detta regleras av särskilda regler för olika hamnar. Hamnordningen för Malmö hamn ses just nu över och kommer att justeras då hamntrafiken förändrats över tid sedan den nu gällande hamnordningen kom till. Fisket ska inte störa båttrafiken. I övrigt gäller fiskelagen.

På länsstyrelsens sida om fiske kan du läsa mer om vad som gäller för fiske i havet.

Fiske i dammar

Björkadammen

Fiske i Björkadammen kräver fiskekort. Fiskekort säljs vid Björkadammen i fiskeboden eller i automat. Ungdomsgrupper och större sällskap, ring gärna innan! Tel. 046-631 53

Fångad fisk får ej återutsättas.

Sallerupsdammarna

I Sallerup finns två fiskedammar. I den ena är det bara tillåtet med flugfiske. Sportfiskeklubben Spinnaren sköter försäljning av fiskekort till Sallerupsdammarna. Läs mer om priser, regler och öppettider på klubbens hemsida.

Fastighets- och gatukontoret har under 2021 genomfört upprustnings- och tillgänglighetsåtgärder på platsen.

Vombsjön

Malmö stad äger fiskevattnen i del av Vombsjön. Fiskekort krävs för att kunna fiska här.

Du löser fiskekort, både dagskort och årskort, till våra fiskevatten i Vombsjön via fiskekort.se.

 

sv