$left
$middle

Fiske

Det är många som vill fiska i vattnen i och runt Malmö. Med en stad som ligger vid havet och har ett kanalsystem finns här många förutsättningar att få tillgång till bra fiskevatten.

För att fiske ska fungera bra i staden, både för dig som fiskar och för dem som vill njuta av vattnet, behöver alla visa hänsyn.

Det är viktigt att vi tillsammans tar hand om våra fina fiskevatten och inte lämnar skräp efter oss. Det skadar sportens anseede och kan vara farligt för både människor och djur. Kom ihåg att det är olagligt att skräpa ner.

Karta som visar fiskeplatser i Malmö

Sportfiske- och Fiskevårdsförbundet har skapat en karta med information om bra fiskeplatser i Malmö. Kartan innehåller tips, regler och viktiga saker att tänka på innan du ger dig ut för att fiska. Du kan även se områden där fiske inte är tillåtet i staden.

Fiske i kanalen

Det är tillåtet att fiska med enkla redskap i kanalerna nära stadens centrum. Men det finns platser med förbud och begränsningar:

  • Det är förbjudet att fiska i vallgraven vid Malmöhus slott.
  • Du får inte använda kastspö eller flugfiske på broar där det är trafik.

Visa hänsyn till människor och djur som rör sig vid och på kanalen.

Fiske i havet

Man får fiska i havet utan att behöva tillstånd om man är en fritidsfiskare.

Fiske i Malmös hamnar

I hamnarna finns det regler som styr fisket. Varje hamn kan ha sina egna regler.

Just nu håller man på att ändra reglerna för Malmö hamn eftersom hamntrafiken har förändrats sedan de nuvarande reglerna skapades. Det är viktigt att fisket inte stör båttrafiken. Annars gäller vanliga fiskelagen.

Fiske i dammar

Det finns två platser med dammar där Malmö stad är markägare du får lov att fiska. Du behöver ett fiskekort för att fiska i dammarna. I andra dammar och vattendrag är det inte tillåtet att fiska.

Björkadammen

Du betalar för fiskekortet på plats eller via Swish när platsen är obemannad.

Fångad fisk får ej återutsättas.

Det är Sportfiskarna Skåne som har hand om skötslen av platsen, men Malmö stad äger marken.

Sallerupsdammarna

I Sallerup finns två fiskedammar där du behöver ett fiskekort för att fiska. I den ena dammen får du bara använda flugfiske och det finns fiskemöjligheter från särskilda bryggor.

Fiskeklubben Spinnaren ansvarar för att sälja fiskekorten för att fiska i Sallerupsdammarna, men marken ägs av Malmö stad.

Kontakta oss

sv