$left
$middle

Studieförbund och studiecirklar

Om du har ett intresse kan du, själv eller med hjälp av kompisar som är intresserade av samma ämne, starta en studiecirkel med hjälp av något av studieförbunden. Studieförbunden arrangerar även en mängd olika kurser.

En stor del av studieförbundens verksamhet är samverkan med föreningslivet, där mycket av verksamheten bedrivs i form av studiecirklar. Studieförbunden arbetar med kulturarrangemang, ibland i egen regi genom exempelvis föreläsningar men oftast i samverkan med föreningar och andra organisationer.

Flera av studieförbunden kan ge stöd åt många av Malmös rockband, sångkörer och musikgrupper genom bland annat replokaler, studios, projektkunskap och marknadsföring. Detta bygger på att musikgrupperna bedriver sin verksamhet i studiecirkelform. 

Starta en studiecirkel

Flera av studieförbunden har pågående studiecirklar i olika ämnen som du kan ansluta dig till men du kan också starta en helt egen studiecirkel i något ämne du är intresserad av. Det kan till exempel vara inom dans, teater, musik, mat, språk, hälsa, måleri, konsthantverk, inredning, trädgård, historia, släktforskning, samhälle, IT, ekonomi eller foto.

Ta kontakt med något av Malmös studieförbund om du vill starta en studiecirkel eller veta mer.

Malmös 10 studieförbund

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv