$left
$middle

För barn och familj på museet

Malmö Museer stängt 29 september

Den 29 september har kulturförvaltningen en utbildning för alla medarbetare och chefer. Därför håller Malmö Museer och Malmö Konstmuseum stängt den dagen.

Malmö Museer erbjuder många olika utställningar, program och aktiviteter som riktar sig till barn och unga.

Innehåll

sv