$left
$middle

Litteraturtips

Tips på litteratur som handlar om flyktingar och andra överlevanden från andra världskriget.

Skönlitteratur

 • Majgull Axelsson: Jag heter inte Miriam (2014)
 • Göran Rosenberg: Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (2012)
 • Elisabeth Åsbrink: Och i Wienerwald står träden kvar (2012)

Facklitteratur

 • Folke Bernadotte: Slutet (1945)
 • Karin Landergren Blomquist: Flyktingar på Malmö Museer 1945 (2002)
 • Sarah Helm: If This Is a Women - Inside Ravensbruck: Hitler's Concentration Camp for Women (2015)
 • Ingrid Lomfors: Blind Fläck (2005)
 • Sune Persson: Vi åker till Sverige (2002)
 • Hans Sode-Madsen: De hvide busser 1941-45 (2015)
 • Åkes Svensson: De vita bussarna (1945/2007)
 • Lars Åberg och Magnus Gertten: Hoppets hamn (2011)
Svartvitt fotografi föreställande kvinnliga hjälparbetare som packar förnödenheter i kartonger.

Foto: Nationalmuseet i Köpenhamn.

De Hvide busser - er du (med-)borger

Antologi om de Vita bussarna utgiven av Nationalmuseet i Danmark med bidrag från Malmö Museer. Antologin består av en rad artiklar om belyser problematiken omkring de Vita  bussarna både utifrån ett historiskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

sv