$left
$middle

Typ av boende

När du ansöker om boende är det ditt behov av omsorg som styr vilken typ av boende du får. Antingen kommer du till ett vårdboende eller ett gruppboende. Ett boende kan också vara ett kombinerat vård- och gruppboende.

Kontaktinformation och länkar