Ärtgårdens förskola

Ärtgårdens förskola ligger i ett lugnt område med närhet till ett flertal grönområden. Vi har en fantastisk utemiljö, med gamla fruktträd och mycket grönska, då gården ursprungligen varit en del av det angränsande koloniområdet.

Om förskolan

På förskolan finns det fem avdelningar för barn 1–4 år gamla, och en avdelning är för 5-åringar. Vi har en egen kock som lagar god, näringsrik mat varje dag. På gården odlar kocken kryddor och grönsaker. Den härliga gården sträcker sig runt hela byggnaden, och är uppdelad i olika zoner. All grönska bjuder in till ett spännande utforskande, och i buskarna finns små stigar som barnen skapat. Tillsammans utforskar vi alla skatter som finns i naturen, såsom maskar, kastanjer, snäckor och fåglar.

Utbildning i förskolan

Mycket av vår undervisning bedrivs utomhus, både på gården och i närområdet. Varje dag delar avdelningarna in sig i mindre grupper, för att skapa goda förutsättningar för barnens delaktighet i sitt eget lärande. Miljöerna är både inomhus och utomhus anpassade efter barnens intressen, och materialet är valt med omsorg. Vi arbetar med digitala verktyg i syfte att främja kreativitet och utforskande.

En dag på förskolan

När förskolan öppnar välkomnas barnen av högläsning tillsammans med en pedagog. Klockan 8.00 serveras en näringsrik frukost, då vi sitter ner och samtalar med barnen. Vid klockan 9.00 delar avdelningen in sig i grupper, både inom- och utomhus. Klockan 11.15 äter vi gemensam lunch, och sedan går de yngre barnen till sovvilan medan de äldre har uppevila. På uppevilan är lugna aktiviteter inplanerade, till exempel högläsning och skapande. Mellanmål äter vi tillsammans kl. 14.15. Eftermiddagarna spenderas både inom- och utomhus.

Introduktion och inskolning

Att börja förskolan är ett stort steg, kanske till och med större för vårdnadshavare än för barnen. Därför är det viktigt att starten präglas av tydliga rutiner och att trygghet och tillit kan utvecklas både hos barn och vårdnadshavare. Inskolningen läggs alltid upp i samråd med vårdnadshavare där information om förskolans arbete och rutiner ges och värdefull kunskap om barnet kan förmedlas till förskolan från vårdnadshavare.

Kommunikation med vårdnadshavare

Varje läsår erbjuder vi föräldramöte där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid hämtning och lämning. Vi erbjuder även utvecklingssamtal varje år. Om du har behov av fler utvecklingssamtal bokar vi in det.

Besöka förskolan

Visning av Ärtgården sker 2 gånger per termin. Den 23/1 och den 14/5. Skicka ett mail till Anna Brosell, anna.brosell@malmo.se för att anmäla dig

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 28 augusti 2023
  • 9 november 2023

Våra avdelningar

Blixten: 0734-19 45 06
Blommors: 0729-92 49 80
Molnet: 0734-19 45 05
Månen: 0734-19 45 04
Stjärnan: 0734-19 45 02
Solen: 0734-19 45 01
Köket: 040-34 45 29

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Ärtgårdens förskola

Besöksadress:
Arkitektgatan 59

Michaela Åblom

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0701-457712

Anna-Märta Jarleklint

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
0738-565091

Anna Brosell

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
0736-811169
sv